W-340 (CW106C)

Koppar Krom Zirkonium (CuCrZr).

W-340 är en kopparlegering med medelhöga hållfasthetsvärden, hög värmeledningsförmåga och god elektrisk konduktivitet. Materialet har god motståndskraft till att mjukna vid förhöjd temperatur. Ett vanligt användningsområde är t.ex. material till svetselektroder.

 

Användningsområden
Svetselektroder, formar, kokiller för stränggjutning av stål och aluminium, elkomponenter, olika typer av kontakter, div. turbindelar (i kontakt m. hög värme) mm

Beskrivning

Innehåll (Nom)
– Cu Rest.
– Cr 0.5-1.2%
– Zr 0.03-0.3%

Förekommande föroreningar
– Övr. 0.2 % max.

Fysikaliska egenskaper (riktvärden)
Värmeutvidgnings-koefficient (10-6/K): 17
Värmelednings-förmåga (W/mK): 330
Elektrisk ledningsförmåga (m/W ohm mm²): 44-49
Elasticitetsmodul E (kN/mm²): 138
Densitet (g/cm3): 8.9

Mekaniska egenskaper
(värdena kan variera lite beroende på tillverkningsform, smitt el. extruderat)
Sträckgräns (Rp N/mm²): 400 N/mm²
Brottgräns (Rm N/mm²): >1140 N/mm²
Förlängning i % A5: 2.5-5.0%
Hårdhet/Brinell: 105-170 HB
Hårdhet/Rockwell: 72-80 HRB
(ovanstående värden är nom. och avser extruderat eller smidet gods)

Materialbeskrivning
Kromkoppar med Zirkonium är ett material med höga hållfasthetsegenskaper samt med god värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga.

Materialet klarar krav ställda enl. RWMA Class 2
(Resistance Welders Manufacturers Association).
Används i applikationer där en kombination av hög elektrisk ledningsförmåga o. hög värmelednings-förmåga samt hög hållfasthet i höga temperaturer fordras. Materialet lämpar sig utmärkt till svetselektroder för s.k. motståndssvetsning (MIG). Materialet leder värmen bort från svetsningens kontaktyta samtidigt som ett relativt hårt material fordras för elektroden för att klara det mekaniska trycket vid själva svetsningen. Materialet kan vid framställningen härdas ytterligare genom värmebehandling i kombination med kallbearbetning.

Leveransform
Halvfabrikat (stång, platt och plåt): X
Gjutgods: X
Smidesgods: X

Mer information

Handelsvarunamn

, ,