W-240 (CW103C)

Berylliumkoppar (CuCo1Ni1Be).

W-240 är en Berylliumkopparlegering med förhöjda mekaniska värden för hållfasthet och konduktivitet. W-240 lämpar sig för applikationer där material med hög elektrisk och termisk ledningsförmåga i kombination med hög hållfasthet i höga temperaturer fordras.

 

Användningsområden
Svetselektroder för punktsvetsning och för sömsvetsningshjul av rostfria stål, monel och nickel-legeringar, Kallkammarmaskin för pressgjutning av lättmetaller, delar till formsprutnings-verktyg vid plasttillverkning.
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning

Innehåll (Nom)
Cu Rest.
Co 0.8-1.3 %
Ni 0.8-1.3 %
Be 0.4-0.7 %

Förekommande föroreningar
Övr. 0.5 % max.

Fysikaliska egenskaper (riktvärden)
Värmeutvidgnings-koefficient (10-6/K): 17
Värmelednings-förmåga (W/mK): 250
Elektrisk ledningsförmåga (m/W ohm mm2): 26-30
Elasticitetsmodul E (kN/mm2): 135
Densitet (g/cm3): 8.8

Mekaniska egenskaper
(värdena kan variera lite beroende på tillverkningsform, smitt el. extruderat)
Sträckgräns (Rp N/mm²): 496-550 N/mm²
Brottgräns (Rm N/mm²): 700-900 N/mm²
Förlängning i % A5: 10.0-17.0%
Hårdhet/Brinell: 217-240 HB
Hårdhet/Rockwell: 100 HRB
(ovanstående värden är nom. och avser extruderat eller smidet gods)

Materialbeskrivning 
Koppar-Kobolt-Nickel legering med Beryllium är ett material med höga hållfasthetsegenskaper samt med god värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. I jämförelse med leg. W 210 (CuCoBe) så ersätter Nickel en del av Kobolthalten med följd att värmeledningsförmågan ökar.

Materialet klarar krav ställda enl. RWMA Class 3
(Resistance Welders Manufacturers Association).
Används i applikationer där en kombination av hög elektrisk ledningsförmåga o. hög värmelednings-förmåga samt hög hållfasthet i höga temperaturer fordras. Materialet lämpar sig utmärkt till svetselektroder för s.k. motståndssvetsning (MIG. Denna legering har högre hållfasthet än kromkoppar (Cu Cr Zr / W 330) och bättre värmeledning än Koppar-Kobolt-Beryllium (CuCoBe / W 210) samt Koppar-Nickel-Kisel (Cu Ni3 Si / W 200).

Leveransform
Halvfabrikat (stång, platt och plåt): X
Gjutgods: –
Smidesgods: X

Beryllium som grundämne är cancerogent. Vid gjutning av Berylliumkoppar ändrar material struktur och giftigheten avtar till stor del. Vid bearbetning eller tillfällen där risk för inandning av ångor eller damm föreligger rekommenderas att munskydd eller annat lämpligt skydd användes.

Mer information

Handelsvarunamn

, , ,