W-200 (CW112C)

Koppar Nickel Kisel (CuNiCrSi).

W-200 är en värmebehandlad kopparlegering med höga mekaniska värden för hållfasthet och konduktivitet. Ett mycket bra alternativ som ersättning för Berylliumhaltiga kopparlegeringar men dock en något mjukare legering.

 

Användningsområden
Svets-elektroder för punktsvetsning, kallkammarmaskin för pressgjutning av lättmetaller, delar till formsprutnings-verktyg vid plasttillverkning.

Beskrivning

Innehåll (Nom)
– Cu Rest
– Ni >2.5%
– Si 0.7-1.0%
– Cr <0.6%

Förekommande föroreningar:

Fysikaliska egenskaper (riktvärden)
Värmeutvidgnings-koefficient (10-6/K): 16
Värmelednings-förmåga (W/mK): 200
Elektrisk ledningsförmåga (m/W ohm mm²): 26-28
Elasticitetsmodul E (kN/mm²): 137
Densitet (g/cm3): 8.7

Mekaniska egenskaper
(värdena kan variera lite beroende på tillverkningsform, smitt el. extruderat)
Sträckgräns (Rp N/mm²): 475-517 N/mm²
Brottgräns (Rm N/mm²): 655-689 N/mm²
Förlängning i % A5: 9.0-13.0%
Hårdhet/Brinell: 190-220 HB
Hårdhet/Rockwell: 90-95 HRB
(ovanstående värden är nom. och avser extruderat eller smidet gods)

Materialbeskrivning
Koppar-Nickel-Kisel är ett material med höga hållfasthetsegenskaper samt med god värme-lednings- och elektrisk ledningsförmåga och ett gott alternativ till dyrare Koppar-Beryllium-leg.

Materialet klarar krav ställda enl. RWMA Class 3
(Resistance Welders Manufacturers Association).
Används i applikationer där en kombination av hög elektrisk ledningsförmåga o. hög värmelednings-förmåga samt hög hållfasthet i höga temperaturer fordras. Materialet lämpar sig utmärkt till svetselektroder för s.k. motståndssvetsning (MIG). Materialet leder värmen bort från svetsningens kontaktyta samtidigt som ett relativt hårt material fordras för elektroden för att klara det mekaniska trycket vid själva svetsningen. Materialet kan vid framställningen härdas ytterligare genom värmebehandling i kombination med kallbearbetning.

Leveransform
Halvfabrikat (stång, platt och plåt): X
Gjutgods: X
Smidesgods: X

Mer information

Handelsvarunamn

, , , ,