Kvalitet & Miljö

Vi tror på kvalitet fullt ut i hela företaget. Det ska vara kvalitet i allt vi gör och allt vi tillhandahåller våra kunder. Lagermetall är certifierade för kvalitet & miljö enligt ISO standard.

För att etablera en helhet i vårt kvalitetstänk arbetar vi aktivt under ”parollen” LSF med att kontinuerligt förbättra oss själva, våra produkter och tjänster. LSF står för Lagermetalls Ständiga Förbättringar.

Genom lyhördhet, statistik, uppföljning och inte minst tack vare våra kunders hjälp med att löpande svara på våra kundenkäter får vi fram underlag för att på bästa sätt kunna möta våra kunders krav och önskemål .

Det ska vara tryggt att vara kund hos Lagermetall. Det uppnår vi genom att hålla vad vi lovar och ställa höga krav på oss själva, våra produkter och samarbetspartners. Vi vill vara kundens första val.

Vårt företag strävar efter ett öppet företagsklimat och hög affärsetik. Våra medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar och affärsetiska riktlinjer, som behöver korrigeras. Följ länken för att komma till vår externa visselblåsarfunktion.

Här nedan finner du andra viktiga dokument om vårt ställningstagande kring kvalitetssäkring och miljöarbete som berör vår verksamhet.

LSF vit

ISO Certifikat
Kvalitet & Miljopolicy
Reach – RoHS direktiv
Kvalitetssakring Extern
Kvalitetssakring Intern