W-130 (CW101C)

Berylliumkoppar (CuBe2).

W-130 är en värmebehandlad berylliumkoppar som är extremt hård och stark, medelgod värme och elektrisk ledningsförmåga.

 

Användningsområden
Svetselektroder, detaljer i formsprutningsverktyg för tillverkning av plast (t.ex. insatser och kyldetaljer), div. elkomponenter, olika typer av kontakter mm.

 
 
 

Beskrivning

Innehåll (Nom)
– Cu Rest.
– Be 1.8-2.1%
– Co+Ni 0.2-0.6%

Förekommande föroreningar
– Övr. 0.5% max.

Fysikaliska egenskaper
Värmeutvidgnings-koefficient (10-6/K): 17
Värmelednings-förmåga (W/mK): 120
Elektrisk ledningsförmåga (m/W ohm mm²): 12-15
Elasticitetsmodul E (kN/mm²): 133
Densitet (g/cm3): 8.25

Mekaniska egenskaper
(värdena kan variera lite beroende på tillverkningsform, smitt el. extruderat)
Sträckgräns (Rp N/mm²): 350 N/mm²
Brottgräns (Rm N/mm²): 400 N/mm²
Förlängning i % A5: 15%
Hårdhet/Brinell: 160 HB
Hårdhet/Rockwell: 36-40 HRC
(ovanstående värden är nom. och avser extruderat eller smidet gods)

Materialbeskrivning 
Koppar med Beryllium är ett material med väldigt höga hållfasthetsegenskaper samt med
god värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga.

Materialet klarar krav ställda enl. RWMA Class 4
(Resistance Welders Manufacturers Association).
Används i applikationer där en kombination av slitstyrka o. hög mekanisk hållfasthet i höga temperaturer fordras. Materialet lämpar sig utmärkt till svetselektroder där väldigt höga krav på hållfasthet ställs. Materialet leder värmen bort från svetsningens kontaktyta samtidigt som ett hårt material fordras för elektroden för att klara det mekaniska trycket vid själva svetsningen. Materialet kan vid framställningen härdas ytterligare genom värmebehandling i kombination med kallbearbetning. Även väl lämpad för detaljer i formsprutningsverktyg vid plasttillverkning.

Leveransform
Halvfabrikat (stång, platt och plåt): X
Gjutgods: X
Smidesgods: X

Beryllium som grundämne är cancerogent. Vid gjutning av Berylliumkoppar ändrar material struktur och giftigheten avtar till stor del. Vid bearbetning eller tillfällen där risk för inandning av ångor eller damm föreligger rekommenderas att munskydd eller annat lämpligt skydd användes.

 

Mer information

Handelsvarunamn

, ,