POM

Flerskiktslager med glidskikt i acetalplast.

Egenskaper
– Lämplig för smutsiga och tuffa miljöer
– Kräver väldigt lite underhåll
– Många användningsområden
– Lång livslängd

Användningsområden ex.
Skog- och jordbruksmaskiner, livsmedelsindustri, hydraulcylindrar mm.

Utföranden
Cylindriska lager, tryckbrickor och glidplattor.

 

Beskrivning

POM är ett flerskiktslager bestående av kopparpläterad stålstomme, mellanskikt av sintrat brons och ett invändigt glidskikt av acetalplast. Lagringsytan är försedd med smörjfickor som bäddar in smörjmedlet för gradvis frigöring under drift. Glidskiktet har också en god förmåga att bädda in smuts och småpartiklar som annars kan skada axeln. POM klarar relativt höga belastningar och lämpar sig väl för roterande och oscillerande rörelser samt konstruktioner med frekventa start och stopp.

Montering
POM-lagren är monteringsfärdiga. Vid presspassning i huset elimineras slitsen i lagret. Denna skall dock inte placeras inom belastningsområdet.

Smörjning
POM-lager är i första hand ämnade att användas smorda. Smörjfickorna bör fyllas med lämpligt smörjfett innan montering av axeln. Därefter krävs minimalt underhåll av axeln. De flesta förekommande smörjfetter kan användas. Smörjmedel med tillsatser av molybdensulfid eller grafit bör dock undvikas.

Specialutföranden
Tillverkas mot beställning.pom

Tillgänglighet för nedan angivna dimensioner kan variera utifrån efterfrågan. Vid större förbrukning kan alltid dimensioner och utföranden anpassas enligt behov.