SS-LMB

Rostfritt självsmörjande glidlager med blyfritt glidskikt.

Egenskaper
– Underhållsfritt (självsmörjande)
– Låg friktionskoefficient
– Rostfritt
– Godkänd enligt RoHS direktiv

Användnnigsområden ex
Livsmedels- och farmaceutisk industri. Offshore och andra marina applikationer.

Uföranden
Cylindriska lager, flänslager, tryckbrickor, glidplattor.

Beskrivning

SS-LMB är ett självsmörjande flerskiktslager speciellt lämpat för korrosiva miljöer samt livsmedelsindustrin. Glidlagrets ytskikt är av rostfritt stål och det självsmörjande glidskiktet består av ett speciellt polymermaterial som påminner om PTFE men utan blyinnehåll.

Montering
SS-LMB är monteringsfärdiga. Inpressning sker lättast med hjälp av dorn. Vid presspassning i huset elimineras slitsen i lagret. Denna skall dock inte placeras inom belastningsområdet.

 

Smörjning
SS-LMB är ett underhållsfritt glidlager. Skulle tillsatssmörjning behövas så går all slags smörjning bra.

Specialutföranden
Tillverkas mot beställning.Begränsad lagerhållning av SS-LMB. Kontakta oss för mer info eller offert.

Tillgänglighet för nedan angivna dimensioner kan variera utifrån efterfrågan. Vid större förbrukning kan alltid dimensioner och utföranden anpassas enligt behov.

onlinekatalog_2015.inddonlinekatalog_2015.indd