EX3M

Vårat absolut tuffaste glidlager.

Egenskaper

– Extrem belastningskapacitet
– Extremt lång livslängd (slits inte ut)
– Hög nötningsbeständighet
– Fungerar bra i smutsiga och korrosiva miljöer

Användningsområden ex.

EX3M är lagret som inte slits ut. Trots en högre prisbild blir totalkostnaden i
slutändan mycket lägre då EX3M främst är en problemlösare som klarar extrema krav och miljöer där andra lager inte har en chans.

Utföranden

Cylindriska lager, flänslager, tryckbrickor, glidplattor.

 

Beskrivning

EX3M är tillverkade i ett unikt och patenterat material. EX3M överglänser vida traditionella glidlager när det gäller riktigt tuffa tag. De kan i många fall ersätta både rullager och nållager. Lagret tål extrem belastning och klarar blöt och smutsig miljö väldigt bra. Utmärkande egenskaper för EX3M är: Hårt, segt, hög nötningsbeständighet, högt korrosionsmotstånd och en extremt låg friktion.

Montering

Standardlagren är avsedda att pressas in i lagerhus med tolerans H7.

Axel-lagerspel

Till lagrets innerdiameter rekommenderas axlar med tolerans e7 eller f7.

Smörjning

Bör ske genom axeltapparna eller radiellt genom lagersätena. Alla vanligen förekommande smörjfetter kan användas.

Specialutföranden

Förutom att vi har glidlager i standarddimensioner kan vi också tillverka detaljer efter er ritning i detta unika och patenterade material.Tillgänglighet för nedan angivna dimensioner kan variera utifrån efterfrågan. Vid större förbrukning kan alltid dimensioner och utföranden anpassas enligt behov.