BMF-LMB

Självsmörjande flänslager med PTFE glidskikt.

Egenskaper
– Underhållsfritt (självsmörjande)
– Låg friktionskoefficient
– Många användningsområden
– Lång livslängd

Användningsområden ex.
Emballage- och förpackningsmaskiner, motorer, turbiner, pumpar mm.

Utföranden
Cylindriska lager, flänslager, tryckbrickor, glidplattor. Finns även med blyfri PTFE för t ex livsmedelsindustrin.

 

Beskrivning

BMF-LMB är ett självsmörjande flerskiktslager bestående av förtennad stålstomme, mellanskikt av sintrat brons och ett invändigt PFTE-glidskikt. Lagret lämpar sig främst för oscillerande rörelser samt konstruktioner med frekvent förekommande start och stopp. Friktionsvärdet är mycket lågt vilket gör att BM- och BMF lager kan användas utan smörjning. Dessa lager kan även användas i t ex olja eller vatten då de har väldigt god korrosionsbeständighet.

Montering
BM och BMF är monteringsfärdiga. Inpressning sker lättast med hjälp av dorn. Vid presspassning i huset elimineras slitsen i lagret. Denna ska dock inte placeras inom belastningsområdet.

Smörjning
BM och BMF är i första hand ämnade att användas osmorda. Skulle tillsatssmörjning behövas så bör under inga omständigheter fetter innehållande Molybdensulfid användas. MoS2 reagerar starkt kemiskt med glidskiktet som kan förstöras. Använd vid behov istället lithiumbaserade smörjmedel (s k ”vita fetter”).

Specialutföranden
Tillverkas mot beställning

Teknisk data

Material

Belastning Torrt

Statisk

140 N/mm²

 

Treskiktslager / Försmorda

Stålstomme (förtennat mot korrosion)

Sintrat bronsmellanskikt

PTFE-glidskikt

Dynamisk

60 N/mm²

Max. Glidhastighet:

Osmort

2.5 m/s

Smort

5 m/s

PV Värde max:

Osmort

3.6 N/mm² x m/s

Smort

5 N/mm² x m/s

Friktionskoefficient:

Osmort

0.08 ~ 0.20 µ

Smort

0.02 ~ 0.07 µ

Temperaturområde:

-200/+280 °C

Värmeledningsförmåga

40 W/mk

Inbyggnadsmått

 

Axel Tolerans

f7(d<55mm) h8(d>55mm)

Hus Tolerans

H7

 

bmf-lmb
Tillgänglighet för nedan angivna dimensioner kan variera utifrån efterfrågan. Vid större förbrukning kan alltid dimensioner och utföranden anpassas enligt behov.