Babbits

Legeringar i vitmetall.

Babbitslegeringarna skiljer sig främst från varandra genom tenn och blyhalten. Med hög blyhalt får man utmärkta lagringsegenskaper medans man med högre tennhalt får egenskaper som lämpar sig bättre för höga hastigheter och slagpåverkan. Här nedan finns en översikt av de vanligaste legeringarna vi kan tillhandahålla.

 

Anv. områden ex.
Dieselmotorer, valsverkslager, kompressorer, pumplager etc.

Utföranden: Tackor el. stavar

Kategori:

Beskrivning

Lagermetall kan, förutom övrig lagerförd brons också erbjuda tackor för gjutning i sk. Babbits-legeringar.

 

Legering                            Tenn           Koppar          Antimon           Bly            Nickel
Nom värden                     (Sn)             (Cu)               (Sb)                    (Pb)         (Ni)

Babbits 1A, Sn 70             70.0%         4.0%             12.0%                14.0%        —
Babbits 1A Extra Sn80    80.0%         7.0%             13.0%                —               —
Babbits 2, Pb 54              30.0%         2.5%               13.0%               54.5%        —
Babbits 3, Pb 73               12.0%          —                    15.0%               73.0%        —