SS 5640-15 / CC495K

Blytennbrons.

På grund av det höga blyinnehållet och numera låg efterfrågan lagerhåller vi inte längre SS-5640. Idag ersätts blytennbrons vanligtvis med Rg7 som är en brons med liknande egenskaper trots det något mindre blyinnehållet. Blytennbrons finns fortfarande tillgänglig – med viss begränsning – mot förfrågan och likväl CuPb15Sn som idag är Europastandard för blytennbrons.

Utföranden
Rör, stång, platt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategori:

Beskrivning

Innehåll (Nom.)
– Cu 78-82 %
– Pb 8-11 %
– Sn 9-11 %

Max. föroreningar
– Ni 2,0 % (Får ingå i Cu-halten)
– P 0,05 %
– Zn 2,0 %
– S 0,10 %
– Fe 0,25 %
– Mn 0,2 %
– Al 0,01 %
– Si 0,01 %
– Sb 0,5 %

Mekaniska egenskaper
Sträckgräns (Rp N/mm 2 ): 105-140 N/mm 2
Brottgräns (Rm N/mm 2) ): 210-255 N/mm 2
Förlängning i % A 5 : 8-14 %
Hårdhet/Brinell: ≥ 70 HB
(Alla värden = nominella värden)
Densitet ∼8,9
Motgående material: Min. ythårdhet 200 HB Rek. ytfinhet < 1 Ra.

Materialet är ej lämpligt för svetsning (p.g.a. bly-innehåll). Materialet lämpar sig dock utmärkt för lödning (både mjuk- och hård-lödning) samt limning.

Mer information

Handelsvarunamn

, , , , , , , , ,