SS 5716-20 / CW307G – EXTRUDERAD ALUMINIUMBRONS

5716-20 är i princip samma legering som 5716-15 men med en viktig skillnad att man vid tillverkningsprocessen även extruderar materialet. Genom denna extruderingsprocess får aluminiumbronsen ytterligare förhöjda mekaniska egenskaper och en mer homogen struktur. Regelbunden smörjning är av stor vikt.

1 produkt