SS 5716-15 / CC333G – STRÄNGGJUTEN ALUMINIUMBRONS

Vid väldigt höga belastningar eller där andra bronser inte räcker till så är aluminiumbrons ett bra alternativ. Genom legeringens sammansättning får man ett stryktåligt bronsämne med höga mekaniska värden. Aluminiumbrons är korrosions- och saltvattenbeständigt och används därför ofta inom marin industri. Regelbunden smörjning är av stor vikt.

1 produkt