SS 5465-15 / CC483K – TENNBRONS

SS 5465-15 har högre mekaniska värden än Rg7. Genom att tillsätta tenn i legeringen får man en hårdare och mer stryktålig brons. Tennbrons är korrosions- och vattenbeständig och används ofta inom marin industri. Med hög nötningsbeständighet lämpar sig materialet väl för högre glidhastigheter och belastningar. Regelbunden smörjning är av stor vikt.

1 produkt