Information gällande blyinnehåll i våra produkter

Med anledning av att vissa av våra bronser och glidlager innehåller bly så vill vi här uppmärksamma gällande regler i Kandidatförteckningen och hur vi hanterar detta.

Krav på information till kunder

”Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska du som är leverantör av varan lämna information så att mottagaren kan använda varan på ett säkert sätt.

Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Informationen ska minst omfatta ämnets namn och lämnas till yrkesmässigt verksamma kunder. Konsumenter ska på begäran få samma information inom 45 dagar. Informationen ska lämnas kostnadsfritt.

Kravet gäller enligt artikel 33 i Reach-förordningen”

Källa: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/kandidatforteckningen

Lagermetall specificerar information om att produkten innehåller bly på våra ordererkännanden, följesedlar och fakturor när så är fallet. Det mesta om vad våra produkter innehåller hittar du även här på hemsidan.

Vi arbetar sedan länge med att ligga i framkant vad det gäller att kunna erbjuda blyfria alternativ.

Frågor om produkter med blyinnehåll vänligen kontakta oss.

Tel: 019-209660 eller maila till brons@lagermetall.se

Publicerad 29 november, 2018
Kategori: Nyheter