Nyheter

Industrimässorna i Malmö

Nu i februari kommer vi finnas på plats som utställare på Industrimässorna i Malmö

Industrimässorna äger rum på Malmömässan 6-7 februari 2019.

I vår monter presenterar vi vårt utbud av olika glidlager och bronsämnen. En av våra nyheter är våra kompositmaterial – HDC – som lämpar sig väl för tuffa applikationer med låga hastigheter.

Varmt välkomna att hälsa på oss i monter C27.

Vill du boka möte med oss så kontakta vår säljavdelning i förhand på tel. 019-209660.

Information gällande blyinnehåll i våra produkter

Med anledning av att vissa av våra bronser och glidlager innehåller bly så vill vi här uppmärksamma gällande regler i Kandidatförteckningen och hur vi hanterar detta.

Krav på information till kunder

”Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska du som är leverantör av varan lämna information så att mottagaren kan använda varan på ett säkert sätt.

Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Informationen ska minst omfatta ämnets namn och lämnas till yrkesmässigt verksamma kunder. Konsumenter ska på begäran få samma information inom 45 dagar. Informationen ska lämnas kostnadsfritt.

Kravet gäller enligt artikel 33 i Reach-förordningen”

Källa: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/kandidatforteckningen

Lagermetall specificerar information om att produkten innehåller bly på våra ordererkännanden, följesedlar och fakturor när så är fallet. Det mesta om vad våra produkter innehåller hittar du även här på hemsidan.

Vi arbetar sedan länge med att ligga i framkant vad det gäller att kunna erbjuda blyfria alternativ.

Frågor om produkter med blyinnehåll vänligen kontakta oss.

Tel: 019-209660 eller maila till brons@lagermetall.se

Tack för besöket på ELMIA mässan

Vi tackar er som besökte oss i vår monter på Elmia underleverantör i Jönköping. Ni bidrog till att göra mässan till det trevliga och givande evenemang som vi hoppats på.

Vi jobbar nu med att följa upp de frågeställningar som vi diskuterade.

Du som inte var där kan ta kontakt med oss så besöker vi er gärna och berättar mer om ett av Skandinaviens största lager av Bronslegeringar och Glidlager.  Vi levererar även mycket kundspecifika detaljer.

 

Med vänlig hälsning

Anders Lindh

Försäljningschef

På plats i A hallen

Sådär då ska allt vara klart och vi är redo för Elmia Subcontractor 2018

Välkomna!

Ny monter på Elmia Subcontractor

Hösten närmar sig och i vanlig ordning finns vi på plats som utställare vid årets Elmia Subcontractor. Observera att i år hittar du oss på ny monterplats i A hallen (A04:43).

Elmia Subcontractor äger rum mellan 13-16 November 2018.

I vår monter presenterar vi vårt utbud av olika glidlager och bronsämnen. En av årets nyheter är våra kompositmaterial – HDC – som lämpar sig väl för tuffa applikationer med låga hastigheter.

Varmt välkomna att hälsa på oss i monter A04:43.

Vill du boka möte med oss så kontakta vår säljavdelning i förhand på tel. 019-209660.

Nya bankuppgifter

Vi vill passa på att meddela våra kunder att Lagermetall fr.o.m. 2018-09-01 har bytt bank.

Korrekta betalningsuppgifter finner ni på våra fakturor. Vid ev. frågor kontakta vår ekonomi avd.

 

 

 

Semesterstängt V. 29-30

 

Under vecka 29-30 har vi semesterstängt på Lagermetall.

Vi hoppas på en fortsatt fin sommar och passar på att önska alla kunder och samarbetspartners en riktigt trevlig semester!

  

 

Tuffast i klassen EX3M

Vi utökar nu vårt produktsortiment med ett helt nytt och väldigt unikt glidlager, främst ämnat för de mest extrema förutsättningar och miljöer.

Vår nya glidlagerstyp EX3M överglänser vida traditionella glidlager när det gäller riktigt tuffa tag. De kan i många fall ersätta både rullager och nållager. Lagret tål extrem belastning och klarar blöt och smutsig miljö väldigt bra. Att vi kallar detta glidlager EX3M (extrem) är ingen slump.

Utmärkande egenskaper för EX3M är: Hårt, segt, hög nötningsbeständighet, högt korrosionsmotstånd och en extremt låg friktion.

Som exempel kan nämnas att friktionskoefficienten är så låg som ned till 0,04 μ på ett smort lager. Det statiska maxvärdet för belastning är 820 N/mm². Vilket innebär ungefär tre gånger högre maxvärde än på ett standard glidlager.

Förutom att vi har glidlager i standarddimensioner kan vi också tillverka detaljer efter er ritning i detta unika och patenterade ToughMet® material (spinodalbrons).

Kontakta oss gärna för mer information!

Klicka här för att komma till produkten

Certifierade mot nya ISO standarden

Då kvalitet är en viktig del i vår verksamhet så har det varit en målsättning här på Lagermetall att under 2016 certifiera oss mot nya ISO standarden. Under året har vi jobbat för fullt med att anpassa och utveckla vårt ledningssystem för att kunna möta de nya kraven för kvalitet & miljö.

Efter en omfattande och bra revision är vi nu certifierade enligt ISO 9001:2015 för kvalitet och ISO 14001:2015 för miljö