AH081 LMF

Svarvat flänslager i brons med invändigt smörjspår.

Publicerad 6 juli, 2015
Kategori: