AH094 POM

Ett flerskiktslager med ett invändigt glidskikt av acetalplast.

Publicerad 6 juli, 2015
Kategori: