Bearbetning av brons - värmebehandling

(Avspänningsglödgning, homogenisering)

Riktvärde avspänningsglödgning = Tid: ca. 1h / 25 mm gods
Legering Std-norm Antal grader Tabellen avser
Aluminiumbrons SS 5716-15,-20 ~ 600 C° Avspänningsglödgning
Tennbrons ex. SS 5465-15 ~ 500 C° Avspänningsglödgning
Rödmetall ex. SS 5204-15 ~ 300 C° Avspänningsglödgning
Bly-tennbrons ex. SS 5640-15 ~ 300 C° Avspänningsglödgning
Höghållfast. mässing ex. SS 5238-15 ~ 450 C° Avspänningsglödgning
Gjutkoppar (högren) ex. SS 5010,5011 ~ 500 C° Avspänningsglödgning
Aluminiumbrons ex. SS 5716-15,-
SS 5716-20
~ 700-750 C°
Hålltid 5-10 h
Homogenisering
Tennbrons SS 5465-15 ~ 600-650 C°
Hålltid 5-10 h
Homogenisering
Aluminiumbrons SS 5716-15,-20 ~ 700-900 C° Mjukglödgning
Gjutkoppar (högren) ex. SS 5010,5011 ~ 550-600 C° Mjukglödgning

 

Avspänningsglödgning

Med avspänningsglödgning menas att man värme-behandlar materialet för att ev. spänningar som kan ha uppstått i samband med gjutning ska försvinna. Ex. aluminium-bronser och höghållfasthets-mässing bör avspänningsglödgas ifall de utnyttjas för smidning.

Homogenisering

Med homogenisering avses en förändring av den vid gjutning erhållna mikrostrukturen. Den vid stelning bildade typen av bland-kristaller har varierande innehåll av koppar (Cu). Genom homogenisering så utjämnas förhållanden hos materialet så att en likartad och homogen mikro-struktur erhålles i materialet.

Mjukglödgning

Man mjukglödgar materialet med syftet att få materialet plastiskt formbart i kallt tillstånd. Efter uppvärmning så efterföljer man med avkylning i vatten. Detta avlägsnar bildade glödskal som i sin tur underlättar vidare hantering av materialet.

 


Lagermetall AB • Boskärsgatan 23 • 702 25 Örebro • Tel. 019-20 96 60 • Fax 019-12 38 55 • brons@lagermetall.se